தொகுப்பு: In Absentia (2003)

குழு: Porcupine Tree Progressive Rockன் பொற்காலம் 1960s,1970s தான். King Crimson, Yes, ELP, Genesis என இவ்வகைமையின் முக்கிய கலைஞர்கள் கோலோச்சிய காலம் அது. ஒவ்வொரு வகைமையும் அதற்கு முன்பிருந்த பாணியின்